POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Na temelju ovog članka obavještavamo vas koje vaše osobne podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo i što s njima činimo. Vaši osobni podaci znače sve podatke koji se odnose na vas, posebno vaše ime i kontakt podaci.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s našom upotrebom vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti na kontakt podatke:

- Essilor optika d.o.o. Horvatova 82, Zagreb
- e-mail adresa: office@essilor.hr

Pružanje vaših osobnih podataka potrebno je za omogućavanje vašeg pristupa i korištenja web stranice. Zahvaljujemo što ste nam pružili potpune i točne podatke te nas obavijestili ako vaše podatke treba ažurirati.

Vaše osobne podatke koristimo samo u granicama dopuštenim zakonima i drugim propisima. Ponekad ćemo koristiti vaše osobne podatke jer smo to dužni činiti na temelju zakona i propisa. U svakom slučaju ne donosimo nikakve automatizirane odluke bazirane na automatskoj obradi koje mogu proizvesti pravne učinke koji se odnose na vas ili utječu na sličan način na vas.

Vaše osobne podatke koristimo samo kako bismo vam omogućili pristup i korištenje web stranice.

Vaši osobni podaci prikupljaju se i obrađuju za našu isključivu osobnu upotrebu. Vaše osobne podatke proslijedit ćemo našim internim službama i osoblju samo na temelju potrebnog poznavanja istih. Obavještavamo vas da vaše osobne podatke ne prosljeđujemo tvrtkama, organizacijama, javnim tijelima ili pojedincima izvan Essilor optika d.o.o.

Prema važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka, imate pravo:

- na pristup, ispravak i/ili brisanje vaših osobnih podataka;
- na ograničenje ili prigovor na njihovu obradu;
- da nam kažete da ne želite primati marketinške informacije;
- u mjeri u kojoj se naša obrada vaših osobnih podataka temelji na vašem pristanku, povući svoj pristanak, bez utjecaja na zakonitost naše obrade na temelju vašeg pristanka prije njegovog povlačenja.