P R A V N A    O B A V I J E S T 

Dobro došli na web stranicu www.essilor.hr .

1. UVOD

Web stranice www.essilor.hr u vlasništvu su tvrtke ESSILOR OPTIKE d.o.o., koja nastoji osigurati da su sve informacije dostupne na web stranicama www.essilor.hr točne i ažurne no ne daje nikakva jamstva u pogledu točne, precizne ili iscrpne prirode tih informacija.

Tvrtka ESSILOR OPTIKA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Horvatova 82, registrirana je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, matični broj subjekta (MBS) 080251065, osobni identifikacijski broj (OIB) 74687388668 (dalje ESSILOR), (EUID) HR.SR.0802511065.

Za vrijeme korištenja web stranice www.essilor.hr primjenjuju se uvjeti i odredbe ove Pravne obavijesti kao i svi važeći i primjenjivi propisi u Republici Hrvatskoj te korištenjem web stranice http:www.essilor.hr korisnik potvrđuje da je s istima upoznat i da ih u cijelosti prihvaća.

ESSILOR zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti uvjete i odredbe ove Pravne obavijesti te neće biti odgovoran za eventualne posljedice povezane s tim izmjenama.

Svrha ove web stranice je pružiti informacije o proizvodima i uslugama koje pruža ESSILOR te omogućiti linkove na druge povezane web stranice ESSILOR grupacije.

 

2. OPĆE UPOZORENJE

ESSILOR zadržava pravo izmjene uvjeta i odredbi ove Pravne obavijesti te neće biti odgovoran za eventualne posljedice povezane s tim izmjenama.

ESSILOR zadržava pravo izmjene i ispravljanja svih sadržaja objavljenih na web stranicama www.essilor.hr u bilo koje vrijeme i bez najave.

Slijedom toga, ESSILOR ne preuzima odgovornost za:

- bilo kakve nepreciznosti, netočnosti ili propuste koji bi mogli utjecati na informacije dostupne na web stranicama www.essilor.hr,

- bilo kakve štete uzrokovane nezakonitim uplitanjem treće strane, uključujući i kada bi to moglo dovesti do izmjene tih informacija,

te, općenito, za bilo kakvu predodžbu o tim informacijama, izravnu ili posljedičnu, bez obzira na uzrok, podrijetlo, prirodu i posljedice, uzrokovane pristupom ili nemogućnošću pristupa ovoj web stranici od strane bilo koje osobe, kao i korištenjem web stranice ili lokacije i/ili bilo kojim uvjerenjem u točnost informacija koje izravno ili neizravno potječu od odnosno koje su dostupne na toj web stranici.

 

3. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Web stranica www.essilor.hr je autorsko djelo zaštićeno propisima o intelektualnom vlasništvu. Ako nije drugačije naznačeno, autorska prava koja se odnose na dokumente, podatke i informacije objavljene na web stranici su isključivo vlasništvo tvrtke ESSILOR OPTIKA d.o.o. te se korištenjem web stranice trećim osobama ne daje nikakva dozvola, pravo ili licenca osim prava pristupa navedenoj web stranici.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava kao i s time povezanih prava trećih osoba te je reprodukcija bilo kojeg dijela odnosno cjelokupnog sadržaja ove web stranice dopuštena isključivo u informativne svrhe u kontekstu osobne i privatne uporabe.

Svaka reprodukcija i uporaba kopija napravljenih u bilo koju drugu svrhu izričito je zabranjena.

Korištenjem ove web stranice www.essilor.hr pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja i/ili distribucije dizajna ili podloge protivno uvjetima korištenja ove web stranice.

Svi brandovi, patenti, logotipi i/ili slični podaci na koje se primjenjuju propisi autorskog prava, a koji su spomenuti na ovoj web stranici, su ili vlasništvo ESSILORA-a ili je prethodno ishođeno odobrenje ovlaštene osobe za njihovo korištenje. Bez prethodnog pisanog odobrenja i dozvole od strane ESSILOR-a odnosno nositelja autorskog prava nije dopušteno bilo kakvo korištenje istih.

Svako suprotno postupanje i neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja objavljenih na web stranicama www.essilor.hr bez prethodne pisane dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava, te se pridržava izričito pravo takvo korištenje naplatiti po slobodnoj procjeni, kao i sudskim putem i bez upozorenja zatražiti odgovarajuću zaštitu prava i naknadu štete.

Ne ograničavajući se na prethodne navode, ukoliko bi korisnik smatrao da su na web stranicama www.essilor.hr povrijeđena njegova zaštićena prava, dužan je na naznačenu adresu ESSILOR OPTIKA d.o.o., Zagreb, Horvatova 82, dostaviti opis autorskog djela za koje smatra da je povrijeđeno, valjani dokaz da je ovlašten raspolagati tim autorskim djelom, zatim precizan opis lokacije na web stranicama www.essilor.hr gdje se nalazi njegovo autorsko djelo, kao i svoje potpune i istinite podatke i kontakt. U slučaju da je dođe do kršenja autorskih prava, ESSILOR će u najkraćem roku poduzeti odgovarajuće korake prema svom najboljem znanju i moći, kako bi se obustavilo i/ili spriječilo daljnje kršenje autorskih prava.

Za daljnje informacije kontaktirajte nas na office@essilor.hr mail adresu.

 

4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

ESSILOR putem ove web stranice www.essilor.hr može prikupljati osobne podatke korisnika ako ih korisnik dobrovoljno dostavi ili učini dostupnima na našoj web stranici pri čemu se obvezuje poštivati privatnost i anonimnost korisnika sve sukladno odgovarajućim zakonskim propisima.

 

Prikupljeni podaci podliježu postupanju ESSILOR-a i odabranih partnera radi pružanja usluga.

To se odnosi na naše klijente, korisnike naših usluga, one koji će to postati kao i na naše poslovne partnere.

Pravila kojima se uređuje privatnost i zaštita Vaših osobnih podataka primjenjuju se samo na fizičke osobe te njihove osobne podatke.

ESSILOR ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.

Odgovorna osoba za prikupljanje i obradu osobnih podataka u ESSILOR-u je Slaven Lovretić, 01/6184840, e-mail: office@essilor.hr.

Iz opravdanih razloga možete se protiviti obradi Vaših osobnih podataka ili ukoliko se ne slažete s našim postupanjem, molimo Vas da nam ne ustupate svoje osobne podatke.

Prema zakonu imate pravo ispraviti svoje osobne podatke, te molimo da to učinite na način da nas kontaktirate putem e-pošte: _office@essilor.hr.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva molimo da se obratite na navedenu e-poštu.

 

4.1. Prikupljanje i uporaba

Podaci prikupljeni na našoj web stranici podložni su postupanju ESSILOR-a i naših odabranih partnerskih tvrtki.

Osobne podatke koristimo u svrhu pružanja usluga, proizvoda ili informacija o proizvodima i uslugama ESSILOR-a ili radi dovršenja transakcija; primjerice, pretplate na biltene, slanje e-pošte sa sadržajem naše web stranice, sudjelovanje u promocijama, treninzima, pronalaženje profesionalne njege očiju, sudjelovanje u online anketama, pitanja ili komentari prema ESSILOR-u, ili registracija proizvoda. Vaše osobne podatke ESSILOR će koristiti u administrativne i informativne svrhe te Vas po potrebi kontaktirati radi povratnih informacija i/ili obavijestiti o brandovima povezanim s ESSILOR-om.

Vaši osobni podaci također se mogu koristiti i obrađivati u statističke svrhe te će biti pohranjeni ne duže od potrebnog vremena. U svrhu obrade, isti se mogu prenositi na treće osobe unutar ESSILOR grupacije unutar Europske unije.

 

4.2. Zaštita osobnih podataka

Vaše osobne podatke obradit ćemo u skladu sa važećim zakonskim propisima te Općom uredbom o zaštiti podataka.

Svaki korisnik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima te ima pravo podnijeti zahtjev za ispravak svojih osobnih podataka ako bi bili netočni ili izbrisani. U svrhu ostvarivanja svojih prava te u dokazivanja identiteta, molimo poslati obavijest ESSILOR-u putem e-pošte:_office@essilor.hr.

ESSILOR koristi standardne sigurnosne mjere i poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka no ne jamči potpunu sigurnost prilikom korištenja web stranice te stoga preporučujemo da budete oprezni kada koristite internet. To posebno uključuje dijeljenje zaporki.

Naša web stranica može sadržavati recenzije kupaca, forume i/ili oglasne ploče kao i druge online sadržaje. Molimo da imate na umu da bilo koja informacija objavljena u ovim područjima postaje javna informacija te da trebate biti oprezni prilikom otkrivanja Vašeg osobnog osiguranja.

Pristup web stranici izjavljujete da se slažete da ESSILOR nije odgovoran za materijale koje su treće osobe ili Vi objavili na tim javnim forumima.

 

5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

ESSILOR može prenositi Vaše osobne podatke trećim osobama u marketinške svrhe. ESSILOR neće prodavati, trgovati ili na drugi način prenositi Vaše osobne podatke trećim osobama bez da Vam unaprijed dostavi obavijest kako slijedi u nastavku:

Podružnice i pridružena društva.

ESSILOR može prenositi Vaše osobne podatke na svoje sljednike i podružnice, uključujući buduće sljednike i buduće podružnice.

Konzultanti za web stranicu i pružatelji usluga.

ESSILOR će otkriti osobne podatke korisnika konzultantima i pružateljima usluga (kao što su pružatelji usluga hostinga, podrške, održavanja i popravaka, usluge popravka, usluge dostave pošte i procesori plaćanja) sve u mjeri u kojoj je potreban pristup bazama podataka, ili osobnim podacima sadržanim u našim bazama podataka, sve kako bi se omogućilo pružanje usluga vama, ESSILOR ili web stranici.

 

Partneri za zajedničku promociju.

Ponekad provodimo zajedničke promocije zajedno s trećim osobama. Ukoliko se želite registrirati za jednu od tih zajedničkih promocija, Vaše osobne podatke će u takvom slučaju prikupljati ESSILOR i/ili treća osoba – partner u promociji. Ili, slobodni smo ponuditi Vam mogućnost da podijelite Vaše osobne podatke s našim promotivnim partnerom. Vaše osobne podatke koristit će ESSILOR i/ili promotivni partner na način opisan u našim objavljenim pravilima o privatnosti.

 

Provedba prava / sigurnost.

ESSILOR zadržava pravo prenositi Vaše osobne podatke (i) sukladno svojim zakonskim obvezama (npr. po zaprimljenom sudskom pozivu) ili u slučaju da smatra kako zakon nalaže takvo postupanje,
(ii) kada ESSILOR smatra da je to potrebno radi zaštite i/ili provedbe prava, vlasničkih interesa ili sigurnosti ESSILOR-a, naših korisnika ili drugih, (iii) ili kada smatra potrebnim radi rješnja spora ili prijepora, te otklanjanja problema, spriječavanja prijevare i provedbe pravila o privatnosti i uvjeta korištenja web-mjesta.

Reorganizacija ili prodaja Društva.

U slučaju da se ESSILOR pripoji ili postane dijelom neke druge grupacije, ili u slučaju da je ESSILOR prodan ili da proda djelomično ili cjelokupnu svoju imovinu ili na neki drugi način bude preoblikovan, osobni podaci koje ESSILOR prikuplja biti će preneseni na novi subjekt.

Kao što je drugačije dopušteno zakonom.

ESSILOR je ovlašten prenositi Vaše osobne podatke trećim osobama ako nam je to zakonom izrijekom dopušteno.

 

6. RODITELJI I SKRBNICI

ESSILOR svjesno ne prikuplja osobne podatke maloljetnika. Ako ste roditelj ili zakonski skrbnik i mislite da nam je Vaše dijete dalo osobne podatke, možete nas kontaktirati kako bismo iste podatke uklonili.

 

7. OPT-OUT KLAUZULE

E-pošta. Ukoliko želite, možete odustati od primanja buduće e-pošte od strane ESSILOR-a slijedeći postupke za odjavu naznačene u svakoj poruci e-pošte. Ako i odustanete od primanja promotivnih poruka e-pošte od ESSILOR-a, poslat ćemo vam e-poštu o transakcijama i odgovoriti na Vaša pitanja.

Kolačići. ESSILOR koristi kolačiće za praćenje i poboljšanje određenih korisničkih aktivnosti na našim web stranicama. Kolačići su mali dijelovi podataka pohranjeni u datotekama na Vašem računalu koji omogućuju praćenje Vašeg korištenja web stranice dok posjećujete naše web stranice i pregledavate sadržaj web stranice (stranice koje ste posjetili, datum, vrijeme posjeta i slično) no ne omogućavaju da Vas se identificira. Kolačiće možete blokirati ili ograničiti na svom računalu ili ih očistiti iz preglednika podešavanjem postavki web preglednika. Trebate pogledati upute za uporabu koje se odnose na Vaš preglednik te u skladu s time utvrditi kako konfigurirati postavke preglednika koje bi odgovarale Vašim željama. Kolačići Vam omogućuju da iskoristite prednosti nekih značajki ili funkcija ove web stranice, tako da ako blokirate ili na drugi način odbijete naše kolačiće, možda nećete moći koristiti neke značajke ove web stranice.

Web beacon. ESSILOR može koristiti i web pratilice (akcijske oznake, piksele ili transparentne GIF datoteke) kako bi omogućio upravljanje internetskim oglašavanjem. Ove web pratilice pružaju naši dobavljači za upravljanje oglasima i omogućavaju našim dobavljačima upravljanje oglasima na način da mogu prepoznati jedinstveni kolačić, odnosno datoteke koje je izradio web poslužitelj i koje je Vaš  web preglednik pohranio na hard-disk Vašeg računala. „Web beacons“ postavlja ESSILOR u suradnji s dobavljačima koji upravljaju našim oglasima. Pomoću „web beacons“ u mogućnosti smo saznati posredstvom kojih reklama naši korisnici dolaze na naše web stranice. Također nam omogućuju prikupljanje informacija o aktivnostima naših korisnika kako bismo mogli učinkovito oglašavati i na našim i drugim web stranicima pružiti Vam online oglase koji bi Vas mogli zanimati. Pomoću „web beacon“ tehnologije, podaci koje prikupljamo i dijelimo su anonimni, a ne osobni, te ne sadrže Vaše ime, adresu, telefonski broj ili adresu e-pošte.

Alati na mobilnim uređajima. Alate na svojim mobilnim uređajima možete kontrolirati. Na primjer, na telefonu možete isključiti GPS lokator ili push notifikacije.

Ne prati signale ("DNT"). ESSILOR trenutno ne odgovara na DNT signale, ali to može učiniti u budućnosti.

 

8. SUGLASNOST OD PRIJENOSA PODATAKA NEREZIDENATA

Ako imate prebivalište izvan Republike Hrvatske nakon što pružite ESSILOR-u svoje osobne podatke za identificiranje, time naznačujete svoj izričiti pristanak za prijenos i obradu Vaših podataka u Republici Hrvatskoj.

 

9. LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

Druge ESSILOR web stranice mogu imati različita pravila o privatnosti pa budite sigurni i pročitajte pravila o privatnosti svake ESSILOR-ove web stranice koju posjetite, kako biste razumjeli  na koji način ESSILOR prikuplja i koristi informacije i podatke kao i pod kojim uvjetima se mogu dijeliti informacije i podaci o Vama koji su prikupljeni putem pojedine web stranice.

 

10. SNIMANJE POZIVA

Imajte na umu da se pozivi prema ESSILOR-u mogu snimati u svrhu obuke i kontrole kvalitete razine naših usluga i proizvoda.